Вести

е-Билтен Заедно за развој, бр.20

е-Билтен бр.20 - Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион.Преземете го тука.

е-Билтен Заедно за развој, бр.19

е-Билтен бр.19 - Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион.Преземете го тука.

е-Билтен Заедно за развој, бр.14

е-Билтен бр.14 - Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион.Преземете го тука.