Вести

Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со Министерството за финансии - Проектот за подобрување на општинските услуги (MSIP) и Светска банка организираат информативен настан на тема: „Јавни набавки согласно правилата и процедурите на Светска б. . .

Повеќе

На 12-ти октомври, 2016 година, во DROP – лабораторија при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип во Кампус 2, се оддржа еднодневна обука во рамки на проектот „Бизнис Центар - „Клик“ поблиску до вашиот бизнис“.

Центарот за развој на Источен плански . . .

Повеќе

На 29-ти септември, 2016 година, во Хотел „Изгрев”- Штип, се оддржа Работилница во рамки на проектот „Изработка на студија за определување на статусот на пасиштата на територијата на Источен плански регион“.

Студијата треба д. . .

Повеќе

На 20-ти септември, 2016 година, во Хотел „Изгрев”- Штип, се оддржа информативен настан со приватниот сектор од Источен плански регион, општините од Источен плански регион и останатите заинтересирани чинители на тема: Промоција на Регионална Стратегија за Инова. . .

Повеќе