Вести

Започнуваат градежните активности за реализација на проектот „Изградба на Регионален Етно парк“ во с. Зрновци - Фаза I.


За таа цел на 12ти Јуни 2017 година (понед. . .

Повеќе

Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координирана од Фармахем‐Скопје започна со реализација на втората фаза со времетраење од 4 години (2017‐2020) во којшто стратешки партнер е Центарот за развој. . .

Повеќе

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија  за оцена на влијаниe врз животната средина за проектот: “Воспоствување на систем за. . .

Повеќе

На ден 25 мај 2017 година на терените на ОУ "Раде Кратовче" во Општина Кочани се оддржа велосипедско родео во организација на Здружението за заштита и унапредување на животната средина и промовирање на концептот "Еко-Логик" од Скопје, Училишниот спортски клуб "Тркал. . .

Повеќе