На 07-ми февруари, 2017 година, во DROP – лабораторија при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип  во Кампус 2, се оддржа втора еднодневна обука во рамки на проектот „Бизнис Центар - „Клик“ поблиску до вашиот бизнис“.

Повеќе