Збирка на индустриски зони во Источниот плански регионБрои вкупно 4 технолошко индустриски развојни зони, 21 слободни индустриски зони за инвестирање и 25 локации за инвестирање.

ТИРЗ

Слободни зони

Локации