Центрите за развој на планските региони земаа учество на четвртиот Координативен состанок на Министерството за локална самоуправа (МЛС) и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), оддржан на 06-ти април 2017 година (четврток) во големата конференциска сала во канцеларијата на УНДП во Скопје.

Целта на состанокот е презентација на активностите предвидени во рамките на проектот во 2017 година. Состанокот е дел од редовните активности на проектот „Иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво“.

Теми на настанот беа:

– Реализација на тековните активности од договорите со планските региони;
– Презентација на проектните активности во 2017 година;
– Дискусија по заеднички прашања и активности;
– Следни чекори / Потпишување на анекс на договорите за соработка.