е-Билтен бр.22 – Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион. Преземете го тука.

ebilten22-mart2019