е-Билтен бр.23 – Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион. Преземете го тука.

ebilten23-april2019