е-Билтен бр.25 – Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион. Преземете го тука.

е-Билтен бр.25 - Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион.