е-Билтен бр.8 – Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион.Преземете го тука.