« back to album

Изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат Студенец- Двориште, општина Берово