Име на проектот:
„Изработка на маркет анализа за производи од ИПР“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.588.516,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземи документ, кликни тука.