Име на проектот:
„Туристички Инфо Центар Пониква“

Партнери:
Општина Кочани, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.893.410,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.