Име на проектот:
„Реконструкција на мост с. Ратавица-с. Бунеш“, општина Пробиштип

Партнери:
Општина Пробиштип

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Пробиштип

Буџет на проектот во денари:
3.909.094,67

Реализиран (Да/Не): 
Да