Име на проектот:
„Зелени згради за заедничка зелена иднина – ГРЕЕН“

Партнери:
Регионална Администрација Благоевград – Република Бугарија

Финансирани од:
ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија – Р. Македонија 2014-2020

Буџет на проектот во денари:
25.133.861,00

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација.