Име на проектот:
„Паркот на Макфест“ (изградба на плоштад, плато, фонтана и мини амфитеатар)

Партнери:
Општина Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
7.357.533,00

Реализиран (Да/Не): 
Реализиран