Име на проектот:
„Бизнис центар „КЛИК“ поблиску до вашиот бизнис“

Партнери:
Финансирани од:
ГИЗ (LEIWW+)

Буџет на проектот во денари:
551.700,00

Реализиран (Да/Не): 
Да