Општина Штип е административен центар на Источниот плански регион. Овде се сместени сите поважни институции и организации од широка важност за општата популација.
Имајќи во предвид дека во текот на претстојувањето и работењето, би имале потреба од информации, совети и поддршка во процесот на акомодирање на овдешните услови на живеење и работење, Ви приложуваме листа на дипломатски претставништва, амбасади и конзулати кои Ви се на дофат. Повеќето од нив, се сместени во главниот град на државата, што значи дека се на оддалеченост од општините од Источниот регион на просечно 150 километри.