Слободна Зона Виница Контакт Информации
Контакт Лице во Зона: Татјана Шуперлиска, Помошник Раководител на Сектор
Адреса на Зона: ТИРЗ Виница, 2310 Виница
Телефон: +389 32 385 377
Факс:
Е-мејл Адреса: tatjana.dinuseva@fez.gov.mk
Дирекција за ТИРЗ Контакт Информации
Контакт Лице во Дирекција: Јован Деспотовски , Директор
Адреса: Партизански Одреди 2 Блвд., П.Ф. 311, 1000 Скопје
Телефон: +389 2 311 11 66
Факс: +389 2 311 11 77
Е-мејл Адреса: jovan.despotovski@fez.gov.mk или info@fez.gov.mk