Инфраструктура

29 03, 2019

Енергетска инфраструктура

2019-03-29T22:30:33+01:0029 март, 2019||

Во Источниот плански регион се лоцирани две хидро-електрични централи - Калиманци и Зрновци. Со изградба на хидро системот Злетовица создадени се услови за производство на електрична енергија преку планираните мали [...]

29 03, 2019

Воздушен сообраќај

2019-03-29T22:30:09+01:0029 март, 2019||

Во Источниот регион постои еден спортски аеродром во близината на Штип и едно леталиште за стопанска авијација „Лакавица“. Спортскиот Аеродромот е оддалечен 4 km северо-западно од градот Штип. Наменет е [...]

29 03, 2019

Железничка мрежа во Источен плански регион

2019-03-29T22:29:43+01:0029 март, 2019||

Во Источниот плански регион е лоциран дел од железничката линија Велес – Кочани. Вкупната должина на оваа железничка линија која е лоцирана во регионот изнесува 70 km. Основниот проблем за [...]

29 03, 2019

Патна мрежа во Источен плански регион

2019-03-29T22:29:18+01:0029 март, 2019||

Постојната патна инфраструктура во Источниот плански регион се состои од 1187 километри локални патишта, 177 километри А државни патишта и 302 километри регионални патишта. Главни патни правци кој што го [...]

Go to Top