Погодни општини за инвестирање

29 03, 2019

Општина Берово

2019-03-29T22:41:19+01:0029 март, 2019||

Малата погранична општина Берово е синоним за еколошки чиста средина. Тоа е општина со воздух со најголема концентрација на кислород во Република Македонија. Општината сместена на надморска височина меѓу 670 [...]

29 03, 2019

Општина Пехчево

2019-03-29T22:40:54+01:0029 март, 2019||

Во пазувите на Малешевската котлина на површина од 206,88 km2 е сместена општина Пехчево, административниот центар на поширокиот регион на Малеш и Пијанец, а од 1952 година и седиште на Малешевската [...]

29 03, 2019

Општина Делчево

2019-03-29T22:40:30+01:0029 март, 2019||

На 164 km источно од Скопје, во подножјето на планината Голак, распослан на двата брега на реката Брегалница лежи градот Делчево. Тоа е најголемо населено место во областа Пијанец, која [...]

29 03, 2019

Општина Виница

2019-03-29T22:40:06+01:0029 март, 2019||

Градот Виница е познат како производител на текстил и трикотажа. Во поново време и развојот на дрвната индустрија оди во нагорна линија. Неколку локални извозно ориентирани фирми имаат погони за [...]

29 03, 2019

Општина Македонска Каменица

2019-03-29T22:39:39+01:0029 март, 2019||

Општината Македонска Каменица се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија во подножјето на Осоговскиот масив. Општина Македонска Каменица има стратешка географска положба и одлични транспортни пристапни можности. Низ неа [...]

29 03, 2019

Општина Кочани

2019-03-29T22:39:09+01:0029 март, 2019||

Општина Кочани претставува развиен индустриско - земјоделски град во кој работат бројни индустриски капацитети. Повеќето капацитети кои се формирани пред осамостојувањето на Република Македонија се лоцирани во индустриската зона со [...]

29 03, 2019

Општина Пробиштип

2019-03-29T22:38:43+01:0029 март, 2019||

Општина Пробиштип е типично индустриски град кој настанал како резултат на потребите на индустријата и функционира за потребите на индустријата. Познат е како рударски град, поради неговата близина со рудникот [...]

29 03, 2019

Општина Чешиново-Облешево

2019-03-29T22:38:17+01:0029 март, 2019||

Општина Чешиново-Облешево е рурална општина која се наоѓа во најнискиот дел на кочанската котлина, помегу Осоговските планини и Плачковица. Го зафаќа просторот во средното сливно подрачје на реката Брегалница. Таа [...]

29 03, 2019

Општина Зрновци

2019-03-29T22:37:50+01:0029 март, 2019||

Под падините на планината Плачковица, сместена меѓу Виница на исток, Чешиново-Облешево на запад и Кочани на Север се наоѓа Општина Зрновци. Три илјади двесте шеесет и четирите (3264) жители, колку [...]

29 03, 2019

Општина Карбинци

2019-03-29T22:37:25+01:0029 март, 2019||

Општина Карбинци се карактеризира со релативно чиста животна средина, од причини што поголеми извори на загадување на воздухот, водите и почвата нема лоцирано во самата општина. Природните услови одат во [...]

Go to Top