Проекти

23 05, 2019

85. Отворање на Едукативен центар за зачувување на природата во с. Негрево

2019-05-24T09:51:46+01:0023 мај, 2019||

На 25 септември 2018 година во с. Негрево, општина Пехчево беше свечено отворен Едукативниот центар за зачувување на природата. Едукативниот центар има за цел да им овозможи на учениците, студентите, [...]

23 05, 2019

84. Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)

2019-05-24T09:54:12+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 252.860,00 денари Реализиран [...]

23 05, 2019

83. Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква

2019-05-24T09:56:12+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.346.330,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да [...]

23 05, 2019

82. Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква

2019-05-24T09:58:34+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.459.300,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да [...]

23 05, 2019

81. Каталог на реализирани проекти

2019-05-23T20:57:16+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Каталог на реализирани проекти“ Партнери: Министерство за локална самоурава и Биро за регионален развој Финансирани од: Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој Буџет на [...]

23 05, 2019

80. Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза

2019-05-23T20:56:33+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Програма за зачувување на Природата во Македонија - II фаза“ Партнери: Фармахем Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: Реализиран (Да/Не):  Во тек на реализација

23 05, 2019

79. Изградба на спомен обележје на местото на загинувањето на Никола Карев „Свиланово“

2019-05-24T09:59:41+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Изградба на спомен обележје на местото на загинувањето на Никола Карев „Свиланово““ Партнери: Општина Кочани и општина Чешиново-Облешево Финансирани од: Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален [...]

23 05, 2019

78. Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци – Фаза I

2019-05-24T10:02:16+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I“ Партнери: Финансирани од: Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој Буџет на проектот во денари: Реализиран [...]

23 05, 2019

76. „Паркот на Макфест“

2019-05-24T10:08:35+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Паркот на Макфест“ (изградба на плоштад, плато, фонтана и мини амфитеатар) Партнери: Општина Штип Финансирани од: Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој Буџет на проектот [...]

Go to Top