Република Македонија

30 03, 2019

Промотори

2019-03-30T11:34:25+01:0030 март, 2019||

Владата на Република Македонија континиуирано работи на имплементација на мерки за подобрување на бизнис климата и зголемување на конкурентноста на македонската економија. Во овие мерки се инкорпорирани најдобрите искуства [...]

29 03, 2019

Совет на Европа

2019-03-29T22:55:27+01:0029 март, 2019||

Република Македонија стана членка на Советот на Европа на 9 ноември 1995 година. Република Македонија активно соработува со сите тела на Советот на Европа (Комитетот за превенција на тортура, Венецијанската [...]

29 03, 2019

Меѓународна организација на Франкофонијата

2019-03-29T22:55:34+01:0029 март, 2019||

Република Македонија стана полноправна членка на Меѓународната организација на Франкофонијата на 28 септември 2006 година. Членството на Република Македонија во Франкофонијата се заснова, пред сè, врз прифаќањето на темелните принципи [...]

29 03, 2019

Организација на Обединетите Нации

2019-03-29T22:55:40+01:0029 март, 2019||

Република Македонија стана членка на Обединетите нации на 8 април 1993 година (Резолуција на Генералното собрание A/RES/47/225). Членството, втемелено врз основните принципи и постулати на Повелбата на ОН, во континуитет [...]

29 03, 2019

Организација за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ)

2019-03-29T22:55:47+01:0029 март, 2019||

Република Македонија стана членка на Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) на 12 октомври 1995 година. Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија е најстарата теренска мисија на организацијата. [...]

29 03, 2019

НАТО – членство

2019-03-29T22:55:54+01:0029 март, 2019||

Определбата за Евро-атлантско интегрирање на Република Македонија датира од 1993 година, кога Собранието ја усвои Резолуција за влез на земјата во НАТО. Република Македонија, од корисник на безбедност, за кратко [...]

29 03, 2019

ЕУ – членство

2019-03-29T22:55:59+01:0029 март, 2019||

Со Европската Унија Република Македонија воспостави дипломатски односи во декември 1995 година, а ја склучи „Спогодбата за соработка“ во 1997 година, „Спогодбата за стабилизација и асоцијација“ во 2001 година, а [...]

29 03, 2019

Промовирање на Република Македонија како атрактивна туристичка дестинација

2019-03-29T22:54:56+01:0029 март, 2019||

Напорите на економската дипломатија се насочени и кон промовирање на туристичките можности на Македонија. Кaко резултат на активна промоција, во последните години бројот на странски туристи и бројот на ноќевањата [...]

29 03, 2019

Дипломатски и конзуларни претставништва во Република Македонија

2019-03-29T22:48:49+01:0029 март, 2019||

Општина Штип е административен центар на Источниот плански регион. Овде се сместени сите поважни институции и организации од широка важност за општата популација. Имајќи во предвид дека во текот на [...]

Go to Top