Regional Challenge Fund (RCF) (Регионалниот фонд за предизвици) има за цел да ја зајакне важноста на пазарот на трудот во однос на стручното образование и обука преку финансирачки инвестиции во опрема и инфраструктура за субјектите кои обезбедуваат обука и кои учествуваат во заеднички активности за обука со партнерските претпријатија.

Фондот е овластен од страна на Германското сојузно министерство за економска соработка и развој (BMZ), делегиран на KfW Германската развојна банка, а се извршува преку Western Balkans 6 Chamber Investment Forum (Инвестицискиот форум на коморите од Западен Балкан 6).

RCF поддржува проекти кои се заеднички спроведувани од страна на установи за стручна обука и партнерски претпријатија кои се занимаваат или планираат да се занимаваат со заеднички активности за обука. Тие може да добијат поддршка за развивање на нови програми или за проширување и подобрување на постоечките понуди. Грантовите се доделуваат на конзорциуми кои успешно го поминале конкурентниот процес на избор сочинет од два чекора.

Партнерството за заедничка обука (конзорциумот за СОО) треба да е составено од една установа за стручна обука како главен партнер и најмалку три претпријатија соработници

Секој еден проект може да се поддржи со грант во износ од 150,000 до 600,000 ЕУР.

Повеќе информации на следниот ЛИНК.