Центарот за развој на Источен плански регион со соработка со Светска банка и ЕУ делегацијата, одржаа информативен настан на тема: „Проект за локална и регионална конкурентност“.

Единицата за спроведување на проектот; „Локална и регионална конкурентност“ на 22.12.2016 (четврток) во хотел Изгрев во Штип организираа информативна сесија за целите на проектот и развојните планови.

За време на информативната сесија заинтересираните страни имаа можност да добијат повеќе информации за проектот, меѓудругото за неговата цел и компоненти, временската рамка во која ќе се спроведува, очекуваните резултати од целокупните проектни активности, како и за развојните планови кои се подготвени од страна на Светка банка, а кои се основен документ – водилка за спроведување на грантовата шема на проектот.

Теми на настанот беа:

  • Презентација на проектот,
  • Презентација на Развојните планови  и
  • Прашања и одговори за Развојните планови.

По завршувањето на излагањата, се оддржаа B2G средби помеѓу заинтересираните претставници од приватниот сектор и општините со претставниците од Светска банка.