Министерството за економија врз основа на Програмата за развој на туризмот во 20121 година објави јавни повици за поддршка на туристичкиот сектор.

  • Јавен повик за субвенции за дигитализација на туристичко/угостителскиот сектор  – ЛИНК
  • Јавен повик за финансиска поддршка на aктивен туризам – ЛИНК
  • Јавен повик за субвенции за туристички цели на селски домаќинства – ЛИНК