Г-дин Зоран КОСТОВСКИ
Почесен Конзул на Австралија

 • Лондонска 11б, 1000 Скопје

 • Телефон: +389 2 3061 834

Др. Александар ТОМОВ
Генерален Почесен Конзул на Република Австрија

 • Димитар Пандилов 20, 1000 Скопје

 • Телефон: +389 70 228 822

 • Email: tomov@t-home.mk

Г-ѓа Валентина ИЛИЕВА
Почесен Конзул на Република Австрија

 • Партизанска бр. 20-2, 7000 Битола

Г-ѓа Елена НИКОДИНОВСКА
Генерален Почесен Конзул на Кралството Белгија

 • Булевар Кочо Рацин 14/4-3, 1000 Скопје

 • Телефон: +389 2 3136 209, +389 70 703 029

Г-ѓа Билјана ДАМЈАНОВСКА ЈАНЧЕВСКА
Почесен Конзул на Босна и Херцеговина

 • Коле Канински 6, 7000 Битола

Г-дин Живко ГРУЕВСКИ
Почесен Конзул на Канада

 • Благој Давков 2/1, 1000 Скопје

 • Телефон: +389 2 3225 630

Г-ѓа Вита Хузјан
Почесен Конзул на Република Хрватска

 • Благој Јанков Мучето 15, Струмица

 • Телефон: +389 34 344 001

Г-дин Живко МУКАЕТОВ
Генерален Почесен Конзул на Кралството Данска

Г-дин Сашко МИЛАДИНОВ
Почесен Конзул на Република Естонија

Г-дин Светозар ЈАНЕВСКИ
Почесен Конзул на Република Финска

Г-ѓа Калиопа КРИВАШИЈА-СТИЛИНОВИЌ
Почесен Конзул на Република Франција

Г-дин Зоран РИСТОСКИ
Почесен Конзул на Република Гвинеја

 • Никола Тримпаре 26, 1000 Скопје

 • Телефон: + 389 2 329 88 20

Г-дин Сашо ЈАНАКИЕВСКИ
Почесен Конзул на Унгарија

Г-дин Крсте ИСИРОВ
Почесен Конзул на Република Индија

 • ул. „8“ бб, Визбегово 1000 Скопје (Кемо Фарм)

 • Телефон: +389 2 2603 648

Г-ѓа Казу ЛЕСНИКОВСКА
Генерален Почесен Конзул на Јапонија

 • Бул. Партизански Одреди 15A 4 кат, канцеларија бр. 9, 1000 Скопје

 • Телефон: +389 2 318 063

Г-дин Зоранчо МИТРОВСКИ
Почесен Конзул на Република Латвија

Г-дин Марјан СТОЈМЕНОВ
Почесен Конзул на Република Литванија

 • Васил Главинов 12, 1000 Скопје

 • Телефон: +389 2 3111 807

Г-дин Серјожа МАРКОВ
Почесен Конзул на Молдавија

Г-дин Дарко АРСОВ
Почесен Конзул на Молдавија

 • Васил Сурчев 20-A1/32, 2400 Струмица

Г-дин Милорад АНДРИЈАШЕВИЧ
Почесен Конзул на Црна Гора

 • Маршал Тито 91/2, 7000 Битола

 • Телефон: +389 47 236 068

Г-дин Ненад ЈАНИЧЕВИЧ
Почесен Конзул на Република Перу

Г-дин Коста КОСТОВСКИ
Почесен Конзул на Република Полска

 • Бул. Македонски Просветители 3, локал 1, 6000 Охрид

 • Телефон: +389 46 522 434

Г-дин Александру МАМАКИС
Почесен Конзул на Романија

 • ул 29 Ноември бр. 4/2, 7000 Битола

 • Телефон: +389 47 233 937, +389 70 207 279

Г-дин Алириза ОСМАНИ
Почесен Конзул на Романија

 • Гоце Делчев 1, Кула 1/27, 1300 Куманово

 • Телефон: +389 70 524 602

Г-ѓа Даринка КРСТАНОВА
Почесен Конзул на Руската Федерација

 • Маршал Тито 154/15, 7000 Битола

 • Телефон: +389 47 221 893 (residence)

Г-дин Силјан МИЦЕВСКИ
Почесен Конзул на Република Србија

 • 29 Ноември 2/4, 7000 Битола

 • Телефон: +389 47 242 222

Г-дин Владе СТОЈАНОВСКИ
Почесен Конзул на Република Словачка

 • Качански пат 47b, Визбегово 1000 Скопје

 • Телефон: +389 2 3137 095