opstina zrnovci општина зрновци
општина зрновици opstina zrnovci

Под падините на планината Плачковица, сместена меѓу Виница на исток, Чешиново-Облешево на запад и Кочани на Север се наоѓа Општина Зрновци. Три илијади осумдесет и два (3.082) жители, колку што брои општината, претежно се занимаваат со земјоделство, а присутни се и конзервната, дрвната и преработувачката индустрија. Низ селото Зрновци минува прекрасната планинска река Зрновка која изобилува со речен рак и пастрмка и е една од најголемите притоки на Брегалница. Општина Зрновци се наоѓа на само 8км од меѓународниот пат кон Бугарија, на само 8км од железниката пруга во Кочани и е на 8км од градот Кочани, а 6км од Виница. Има одлични патни врски, во низински дел е и е проодно во текот на целата година. Климата во Зрновци е специфична и благопријатна особено во летниот период кога е присутен познатиот Зрновски вечерен ветер. Општината е распослана на терен погоден за развој на туризмот, хотели, авантуристички паркови, камп паркинзи и слична инфраструктура.

Во општината успешно работи компанија за преработка на зеленчук “Ларина”, конфекциите „Мода – ДС“, „Рина“, „Мотекс 96“, „Вил-кох“.

Во рамки на општината, веднаш на излезот од с.Зрновци кон с.Мородвис, функционира Зона за мало стопанство – Зрновци. Сочинета е од 3 слободни плаца на државно земјиште и десетина во приватна сопственост. Урбанизирана со пристапен пат и комуналии. Постоечки „greenfield“ инвестиции се млекара во зоната за мало стопанство и модерниот склад за брашно и житарици во зоната за мало стопанство.