На 12-ти јуни, 2015 година, во големата сала на Општина Штип, се оддржа Вториот Советодавен настан со приватниот сектор од Источен плански регион како дел од активностите во рамките на проектот „Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион”.
Настанот го отвори Г-ѓа Драгица Здравева, Директор на Центарот за Развој на Источен плански регион.

Теми на настанот беа:

  • Презентација на стратегијата за развој на земјоделството, субвенции, грантови и повици –(Г-дин Илчо Маролов, од Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството);
  • Презентација за мерка 302 од ИПАРД програмата за рурални бизниси–(Г-ѓа Билјана Костовска од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој – ИПАРД);
  • Презентација на користење на новите технологии во земјоделството – првиот македонски систем за размена на земјоделски производи–(М-р. Игор Иљовски и Д-р. Ѓорѓи Мартиновски од Агри Инфо.Нет);
  • Презентација на програмата за соработка – (Г-дин Горазд Чомовски од Македонско- Бугарска Стопанска Комора).

По завршувањето на сите излагања, се оддржаа B2G средби помеѓу заинтересираните претставници од приватниот сектор и претставниците од Агенцијата за рурален развој, ИПАРД, Агри Инфо и Македонско-Бугарска Стопанска Комора. Проектот се спроведува со техничка и финансиска поддршка на Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP).