Република Македонија стана членка на Организацијата за безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ) на 12 октомври 1995 година.
Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија е најстарата теренска мисија на организацијата. Нејзините активности се насочени во помош на институциите на Република Македонија за натамошно усогласување на нашето законодавство со законодавството на ЕУ, како и за спроведувањето на другите реформи поврзани со процесот на интеграција во ЕУ.
Република Македонија остварува тесна соработка и со Канцеларијата за демократски институции и човекови права, Високиот комесар за национални малцинства, Претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите, како и со Парламентарното собрание на ОБСЕ.