Во Источниот регион постои еден спортски аеродром во близината на Штип и едно леталиште за стопанска авијација „Лакавица“.
Спортскиот Аеродромот е оддалечен 4 km северо-западно од градот Штип. Наменет е за воздухопловно-спортски активности. Полетно-слетна патека: 14/32 со димензии 1000х100 m. Пистата е тревната и не е опремена со светлосна сигнализација за во ноќни услови. На овој аеродром можат да оперираат воздухоплови со максимална тежина до 5700 кг.
Со постојниот меѓународен патнички аеродром во Скопје, дел од Источниот плански регион е добро покриен преку пристапот кон главниот национален аеродром „Александар Велики“ во Петровец.