FAQs

13 08, 2021

Слободна зона Делчево

2021-08-13T05:09:38+01:0013 август, 2021|

Слободна Зона Делчево Контакт Информации Контакт Лице во Зона: Татјана Шуперлиска, Помошник Раководител на Сектор Адреса на Зона: ТИРЗ Делчево, 2320 Делчево Телефон: +389 32 385 377 Факс: / [...]

13 08, 2021

Слободна зона Берово

2021-08-13T05:07:36+01:0013 август, 2021|

Слободна Зона Берово Контакт Информации Контакт Лице во Зона: Татјана Шуперлиска, Раководител на Сектор Адреса на Зона: ТИРЗ Берово, 2330 Берово Телефон: +389 32 385 377 Факс: / Е-мејл [...]

13 08, 2021

Слободна зона Виница

2021-08-13T05:05:40+01:0013 август, 2021|

Слободна Зона Виница Контакт Информации Контакт Лице во Зона: Татјана Шуперлиска, Помошник Раководител на Сектор Адреса на Зона: ТИРЗ Виница, 2310 Виница Телефон: +389 32 385 377 Факс: Е-мејл [...]

29 07, 2021

Слободна зона Штип

2021-07-29T13:33:48+01:0029 јули, 2021|

Слободна Зона Штип Контакт Информации Контакт Лице во Зона: Татјана Шуперлиска, Раководител на Сектор Адреса на Зона: ТИРЗ Штип, 2000 Штип Телефон: +389 32 385 377 Факс: / Е-мејл [...]

23 05, 2019

85. Отворање на Едукативен центар за зачувување на природата во с. Негрево

2019-05-24T09:51:46+01:0023 мај, 2019||

На 25 септември 2018 година во с. Негрево, општина Пехчево беше свечено отворен Едукативниот центар за зачувување на природата. Едукативниот центар има за цел да им овозможи на учениците, студентите, [...]

23 05, 2019

84. Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)

2019-05-24T09:54:12+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 252.860,00 денари Реализиран [...]

23 05, 2019

83. Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква

2019-05-24T09:56:12+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.346.330,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да [...]

23 05, 2019

82. Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква

2019-05-24T09:58:34+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква“ Партнери: Фармахем и општина Кочани Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: 1.459.300,00 денари Реализиран (Да/Не):  Да [...]

23 05, 2019

81. Каталог на реализирани проекти

2019-05-23T20:57:16+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Каталог на реализирани проекти“ Партнери: Министерство за локална самоурава и Биро за регионален развој Финансирани од: Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој Буџет на [...]

23 05, 2019

80. Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза

2019-05-23T20:56:33+01:0023 мај, 2019||

Име на проектот: „Програма за зачувување на Природата во Македонија - II фаза“ Партнери: Фармахем Финансирани од: SDC Буџет на проектот во денари: Реализиран (Да/Не):  Во тек на реализација

Go to Top