Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со Светска банка, одржа информативен настан на тема: „Проект за локална и регионална конкурентност“ во врска со првиот Повик за изразување на интерес за финансирање на под-проекти од областа на туризмот.  Повикот е објавен на 14.03.2017 година.

Единицата за спроведување на проектот (ECП) „Локална и регионална конкурентност“ на 06.04.2017 (четврток) во хотел Оаза во Штип организираа информативна сесија за целите на проектот и развојните планови, со цел да се олесни процесот на аплицирање за под-грантовите на кои учесниците имаа можност подетално да се запознаат со формите за изразување на интерес.

Повикот, како и подетални информации за самиот проект се објавени на линкот (кликни тука)  https://lrcp.mk/

Теми на настанот:

-Презентација на целите на повикот за изразување на интерес;
-Презентација на процесот на аплицирање;
-Презентација на рамка за управување со животна средина;

По завршувањето на излагањата, се оддржаа B2G средби помеѓу претставниците од Светска банка и заинтересираните претставници од приватниот сектор, општините, регионалните центри и други институции.