Проекти

85. Отворање на Едукативен центар за зачувување на природата во с. Негрево2019-05-24T09:51:46+01:00

На 25 септември 2018 година во с. Негрево, општина Пехчево беше свечено отворен Едукативниот центар за зачувување на природата.

Едукативниот центар има за цел да им овозможи на учениците, студентите, и на другите посетители да се запознаат со природните вредности во брегалничкиот регион, како и да го поддржи едукативниот процес за зачувување на природата на сите нивоа од образованието во регионот и пошироко.

84. Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)2019-05-24T09:54:12+01:00

Име на проектот:
„Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)“

Партнери:
Фармахем и општина Кочани

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
252.860,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

83. Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква2019-05-24T09:56:12+01:00

Име на проектот:
„Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква“

Партнери:
Фармахем и општина Кочани

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.346.330,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

82. Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква2019-05-24T09:58:34+01:00

Име на проектот:
„Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква“

Партнери:
Фармахем и општина Кочани

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
1.459.300,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да

81. Каталог на реализирани проекти2019-05-23T20:57:16+01:00

Име на проектот:
„Каталог на реализирани проекти“

Партнери:
Министерство за локална самоурава и Биро за регионален развој

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
94.400,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Преземете го каталогот со клик на овој линк.

80. Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза2019-05-23T20:56:33+01:00

Име на проектот:
„Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза“

Партнери:
Фармахем

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација

79. Изградба на спомен обележје на местото на загинувањето на Никола Карев „Свиланово“2019-05-24T09:59:41+01:00

Име на проектот:
„Изградба на спомен обележје на местото на загинувањето на Никола Карев „Свиланово““

Партнери:
Општина Кочани и општина Чешиново-Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
4.785.607,00 денари

Реализиран (Да/Не): 
Да.

78. Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци – Фаза I2019-05-24T10:02:16+01:00

Име на проектот:
„Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци – Фаза I“

Партнери:
Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација

77. Бизнис центар „КЛИК“ поблиску до вашиот бизнис2019-05-24T10:04:40+01:00

Име на проектот:
„Бизнис центар „КЛИК“ поблиску до вашиот бизнис“

Партнери:
Финансирани од:
ГИЗ (LEIWW+)

Буџет на проектот во денари:
551.700,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

76. „Паркот на Макфест“2019-05-24T10:08:35+01:00

Име на проектот:
„Паркот на Макфест“ (изградба на плоштад, плато, фонтана и мини амфитеатар)

Партнери:
Општина Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
7.357.533,00

Реализиран (Да/Не): 
Реализиран

75. Зелени згради за заедничка зелена иднина – ГРЕЕН2019-05-23T20:52:53+01:00

Име на проектот:
„Зелени згради за заедничка зелена иднина – ГРЕЕН“

Партнери:
Регионална Администрација Благоевград – Република Бугарија

Финансирани од:
ИНТЕРРЕГ ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Бугарија – Р. Македонија 2014-2020

Буџет на проектот во денари:
25.133.861,00

Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација.

74. Изградба на пристапен пат од Регионален пат Р-601 до село ВРТЕШКА, црква Свети Ѓорги (Планинарски дом Вртешка)2019-05-23T20:53:48+01:00

Име на проектот:
„Изградба на пристапен пат од Регионален пат Р-601 до село ВРТЕШКА, црква Свети Ѓорги
(Планинарски дом Вртешка)“

Партнери:
Општина Чешиново – Облешево, општина Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
13.000.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

73. Регулација на речно корито на Виничка река –Фаза I2019-05-23T20:51:08+01:00

Име на проектот:
„Регулација на речно корито на Виничка река –Фаза I“

Партнери:
Општина Виница, општина Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
4.705.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

72. Организација на меѓународен фолклорен фестивал ЧЕТЕРСЕ 20162019-05-23T20:50:47+01:00

Име на проектот:
„Организација на меѓународен фолклорен фестивал ЧЕТЕРСЕ 2016“

Партнери:
Финансирани од:
Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не): 

71. Изработка на основен проект за регулација на дел од Кочанска река – Општина Кочани2019-05-23T20:50:26+01:00

Име на проектот:
„Изработка на основен проект за регулација на дел од Кочанска река – Општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани, општина Чешиново – Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.030.140,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

70. Подобрување на можноста за развој на спортско- рекреативниот и езерскиот туризам во Источниот плански регион на Р. Македонија (Беровско езеро, Езеро Градче и Езеро Калиманци)2019-05-23T20:50:04+01:00

Име на проектот:
„Подобрување на можноста за развој на спортско- рекреативниот и езерскиот туризам во Источниот плански регион на Р. Македонија (Беровско езеро, Езеро Градче и Езеро Калиманци)“

Партнери:
Општина Берово, општина Македонска Каменица, општина Кочани и општина Зрновци.

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.059.640,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

69. Заштита на животната средина преку изработка на инвестиционо-техничка документација за атмосферски води (Чешиново-Облешево)2019-05-23T20:49:04+01:00

Име на проектот:
„Заштита на животната средина преку изработка на инвестиционо-техничка документација за атмосферски води (Чешиново-Облешево)“

Партнери:
Финансирани од:
Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не): 

68. Изработка на Урбанистички планови за села во Источниот плански регион Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево2019-05-23T20:48:43+01:00

Име на проектот:
„Изработка на Урбанистички планови за села во Источниот плански регион Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево“

Партнери:
Општина Кочани, општина Карбинци, општина Македонска Каменица, општина Зрновци, општина Чешиново-Облешево и општина Пехчево

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево

Буџет на проектот во денари:
22.886.094,00

Реализиран (Да/Не): 
Да

67. Реконструкција на мост с. Ратавица – с. Бунеш2019-05-23T20:48:16+01:00

Име на проектот:
„Реконструкција на мост с. Ратавица-с. Бунеш“, општина Пробиштип

Партнери:
Општина Пробиштип

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Пробиштип

Буџет на проектот во денари:
3.909.094,67

Реализиран (Да/Не): 
Да

66. Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион за општините Виница (450 км), Берово (1253 км) и Дечево (297 км) Мерка 3232019-05-23T20:47:07+01:00

Име на проектот:
„Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион за општините Виница (450 км), Берово (1253 км) и Дечево (297 км)
Мерка 323“

Партнери:
Финансирани од:
Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не): 

65. Изградба на локален пат од локален пат с. Врсаково – с. Судиќ до с. Д. Трогерци Мерка 3212019-05-23T20:46:37+01:00

Име на проектот:
„Изградба на локален пат од локален пат с. Врсаково – с. Судиќ до с. Д. Трогерци“
Мерка 321

Партнери:
Општина Штип

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општина Штип

Буџет на проектот во денари:
30.760.939,45

Реализиран (Да/Не): 
Да

64. Инвестиционо-техничка документација за сообраќајни проекти за општините во состав на Источниот плански регион2019-05-23T20:45:28+01:00

Име на проектот:
„Инвестиционо-техничка документација за сообраќајни проекти за општините во состав на Источниот плански регион“

Партнери:
11 општини од ИПР

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.299.973,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

63. Изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат Студенец- Двориште, општина Берово2019-05-23T20:45:03+01:00

Име на проектот:
„Изградба на потпорни ѕидови на локалниот пат Студенец-Двориште, општина Берово“

Партнери:
Општина Берово, Фармахем

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
1.530.518,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

62. Изградба на потпорни ѕидови на ул.Иво Лола Рибар во општина Виница2019-05-23T20:41:42+01:00

Име на проектот:
„Изградба на потпорни ѕидови на ул.Иво Лола Рибар во општина Виница“

Партнери:
Општина Виница

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
2.855.246,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

61. Елаборат за извршени геомеханички истражни работи и лабораториски испитувања на локација предвидена за изградба на потпорни ѕидови на ул. Иван Лола Рибар во Виница2019-05-23T20:41:22+01:00

Име на проектот:
„Елаборат за извршени геомеханички истражни работи и лабораториски испитувања на локација предвидена за изградба на потпорни ѕидови на ул. Иван Лола Рибар во Виница“

Партнери:
Општина Виница

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
320.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

60. Санација на армирано бетонски пропусти, на Видивишка река с. Видовоште2019-05-23T20:40:56+01:00

Име на проектот:
„Санација на армирано бетонски пропусти, на Видивишка река с. Видовоште“

Партнери:
Општина Зрновци

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
1.148.121,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

59. Осветлување на Лесновските монашки пештери и санација на постоечки пристапни пешачки патеки2019-05-23T20:38:43+01:00

Име на проектот:
„Осветлување на Лесновските монашки пештери и санација на постоечки пристапни пешачки патеки“

Партнери:
Општина Штип, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.740.733,64 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

58. Партерно уредување околу археолошкиот локалитет Мородвис2019-05-23T20:35:42+01:00

Име на проектот:
„Партерно уредување околу археолошкиот локалитет Мородвис“

Партнери:
Општина Штип Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.938.550,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

57. Адаптација на објект Бања „Кежовица“ Штип – ФАЗА Г2019-05-23T20:33:09+01:00

Име на проектот:
„Адаптација на објект Бања „Кежовица“ Штип – ФАЗА Г“

Партнери:
Општина Штио, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.297.941,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

56. Туристички Инфо Центар Пониква2019-05-23T20:30:33+01:00

Име на проектот:
„Туристички Инфо Центар Пониква“

Партнери:
Општина Кочани, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.893.410,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

55. Изработка на маркет анализа за производи од ИПР2019-05-23T20:27:07+01:00

Име на проектот:
„Изработка на маркет анализа за производи од ИПР“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.588.516,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземи документ, кликни тука.

54. Изработка на елаборати за валоризација на природните реткости: Стамер, Ѕвегор, Црна Дудинка, Даб с.Бели, Киселичка Пештера и Дабоски Андак2019-05-23T20:26:44+01:00

Име на проектот:
„Изработка на елаборати за валоризација на природните реткости: Стамер, Ѕвегор, Црна Дудинка, Даб с.Бели, Киселичка Пештера и Дабоски Андак“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.156.400,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземи елаборати:

53. Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја2019-05-23T20:26:18+01:00

Име на проектот:
„Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.850.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

52. Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница2019-05-23T20:25:38+01:00

Име на проектот:
„Изработка на Студија за статус на пасиштата во ИПР и деловите кои гравитираат кон сливот на река Брегалница“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.235.324,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

51. Регулација на река Киселица – општина Пробиштип2019-05-23T20:25:13+01:00

Име на проектот:
„Регулација на река Киселица – општина Пробиштип“

Партнери:
Општина Пробиштип

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.420.019,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

50. Санација и дислокација на десен колектор во село Оризари – Општина Кочани2019-05-23T20:21:22+01:00

Име на проектот:
„Санација и дислокација на десен колектор во село Оризари – Општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.837.011,00  мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

49. Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)2019-05-23T20:21:02+01:00

Име на проектот:
„Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)“

Партнери:
Пехчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.050.357,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

48. Извештај за стратегиска оценка на влијанието на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024) врз животната средина2019-05-23T20:20:40+01:00

Име на проектот:
„Извештај за стратегиска оценка на влијанието на Стратегија за развој на туризмот во Источен плански регион со акционен план (2015-2024) врз животната средина“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
55.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземете: Извештај

47. Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 – 20252019-05-23T20:20:07+01:00

Име на проектот:
„Стратегија за развој на туризмот во ИПР со акционен план 2016 – 2025“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
2.650.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Преземи: Студија (pdf) | Стратегија (pdf)

46. Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница2019-05-23T20:19:00+01:00

Име на проектот:
„Анализа на недостатоци во еколошките податоци за подрачјето на сливот на река Брегалница“

Партнери:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
14.237.864,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да

Интегрален извештај за спроведувањето на проектната активност (кликни тука за преземање)

 

45. „Формирање на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“2019-05-23T20:15:34+01:00

Име на проектот:
„Формирање на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

Партнери:
Министерството за локална самоуправа, Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP) и  Центарот за развој на Источен плански регион

Финансирани од:

Министерството за локална самоуправа и Програмата за развој на Обединетите нации (UNDP)

Буџет на проектот во евра:
24.710,00

Реализиран (Да/Не): во тек на реализација

44. „Планините зборуваат и не поврзуваат“2019-05-23T20:15:13+01:00

Име на проектот:
„Планините зборуваат и не поврзуваат“

Партнери:
Источен и Југоисточен плански регион

Финансирани од:

Проектот е финансиран од Европската Унија и управуван од Германското Друштво за меѓународна соработка (ГИЗ),  Програма за регионален економски развој во Македонија.

Буџет на проектот во евра:
30.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

43. „“Осогово” – препознатлива туристичка дестинација и регионален планински центар – до мобилност и комуникација со изградба на жичари и ски лифтови за вертикален транспорт“2019-05-24T12:40:49+01:00

Име на проектот:
“Осогово” – препознатлива туристичка дестинација и регионален планински центар – до мобилност и комуникација со изградба на жичари и ски лифтови за вертикален транспорт“

Партнери:
Источен и Северо-источен плански регион

Финансирани од:

Проектот е финансиран од Европската Унија и управуван од Германското Друштво за меѓународна соработка (ГИЗ), Програма за регионален економски развој во Македонија.

Буџет на проектот во евра:
30.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

42. “Изградба на патишта и паркиралишта во СРТЦ Пониква“2019-05-24T12:43:31+01:00

Име на проектот:
Изградба на патишта и паркиралишта во СРТЦ Пониква

Партнери:
Општините Кочани, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Виница, Зрновци и Македонска Каменица.

Финансирани од:
Проектот е финансиран од Европската Унија и управуван од Германското Друштво за меѓународна соработка (ГИЗ),

Програма за регионален економски развој во Македонија.

Буџет на проектот во евра:
30.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

41. “Промоција на богатството на разликите и зачувување на културно-историското наследство во функција на регионалниот развој”(Реконструкција на Турска бања-општина Виница)2019-05-23T20:14:05+01:00

Име на проектот:
Промоција  на богатството на разликите и зачувување на културно-историското наследство во функција на регионалниот развој

Партнер:
Виница, Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во евра:
3.410.921,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

40. “Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи II фаза”2019-05-23T20:13:34+01:00

Име на проектот:
“Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна  на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи II фаза”

Партнер:
Делчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во евра:
2.552.580,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

39. Стариот сјај на новата Баргала – Изработка на Урбанистички план вон населено место, за рекреативно едукативен центар “Баргала”2019-05-23T20:13:04+01:00

Име на проектот:
Стариот сјај на новата Баргала

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во евра:
156.000,00

38. Стратегија за комуникација на Програмата за зачувување на природата во Македонија.2019-05-23T20:12:34+01:00

Име на проектот:
Стратегија за комуникација на Програмата за зачувување на природата во Македонија

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во евра:
595.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да

37. Подготовка на физибилити студии за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија2019-05-23T20:11:46+01:00

Име на проектот:
Подготовка на физибилити студии за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија

Партнер:
Општински Центар “Ѓорги Тодоров-1885”, Општина Белица, Република Бугарија

Партнер:
Здружение на граѓани “Каменица – САСА”, Македонска Каменица, Република Македонија и
Центар за развој на Источен планси регион, Штип.

Финансирани од:
ИПА Програма за прекугранична соработка Р. Македонија-Р.Бугарија

Буџет на проектот во евра:
146.304,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

Преземи: флаер | студија

36. Уредување на Регионален СРЦ БРЕГАЛНИЦА со заштитно и парково зеленило2019-05-23T20:10:59+01:00

Име на проектот:
Уредување на Регионален СРЦ БРЕГАЛНИЦА со заштитно и парково зеленило

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ГИЗ РЕД

Буџет на проектот во денари:
2.767.500,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

35. Изградба на дом за стари и изнемоштени лица-техничка документација2019-05-23T20:10:35+01:00

Име на проектот:
Изградба на дом за стари и изнемоштени лица-техничка документација

Партнер:
Кочани, Пробиштип

Финансирани од:
ГИЗ РЕД

Буџет на проектот во денари:
1.691.250,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

34. Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион КРЕАТИВА2019-05-23T20:10:08+01:00

Име на проектот:
Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион КРЕАТИВА

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ / Штип

Буџет на проектот во денари:
27.675.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

33. Да станеме пријатели преку мултикултурен дијалог2019-05-23T20:09:36+01:00

Име на проектот:
Да станеме пријатели преку мултикултурен дијалог

Партнер:
Штип

Финансирани од:
Youth in action, program of EU

Буџет на проектот во денари:
1.010.384,00

Реализиран (Да/Не):
Да

32. Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи I фаза2019-05-23T20:09:04+01:00

Име на проектот:
Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи I фаза

Партнер:
Делчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.106.367,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

31. Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с. Чифлик (1ва фаза)2019-05-23T20:08:26+01:00

Име на проектот:
Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с. Чифлик (1ва фаза)

Партнер:
Пехчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
5.128.632,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

30. Програма за зачувување на природата во Македонија2019-05-23T20:07:59+01:00

Име на проектот:
Програма за зачувување на природата во Македонија

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
263.940.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

29. Проект за управување со речниот слив на река Брегалница 2012-20162019-05-23T20:07:38+01:00

Име на проектот:
Проект за управување со речниот слив на река Брегалница 2012-2016

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Државен Секретаријат за Економски Работи на Швајцарија, МЗСПП

Буџет на проектот во денари:
239.840.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

28. Справување со „Широкопојасен интернет јазол“ во руралните области во ЈЕИ преку модел на ЈПП2019-05-23T20:07:13+01:00

Име на проектот:
Справување со „Широкопојасен интернет јазол“ во руралните области во ЈЕИ преку модел на ЈПП

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип), тест регија општина Берово

Финансирани од:
ЕРДФ / ИПА, 11.970.975,00 кофинансирање од земјите

Буџет на проектот во денари:
79.806.582,00 за сите 9 земји од Европа

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

Веб страница: http://www.ppp4broadband.eu/

Изјава за медиумите за проектот.

 

27. Тематско патување во Словенија: „Регионален економски развој преку иновативни идеи за Регионален менаџмент“ за Градоначалниците и Раководителите на Центрите за развој на Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија2019-05-23T20:05:42+01:00

Име на проектот:
Тематско патување во Словенија: „Регионален економски развој преку иновативни идеи за Регионален менаџмент“ за Градоначалниците и Раководителите на Центрите за развој на Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип), 10 општини од ЈИПР

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
959.400,00

Реализиран (Да/Не):
Да

26. Заштита и зачувување на биодиверзитетот на Малешевските планини2019-05-23T20:05:02+01:00

Име на проектот:
Заштита и зачувување на биодиверзитетот на Малешевските планини

Партнер:
Берово, Пехчево

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ за ЦРИПР

Буџет на проектот во денари:
6.170.000,00 за двете страни

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

Преземи: информативен водич

Веб страница: www.maleshmountain.eu

25. Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст2019-05-23T20:04:10+01:00

Име на проектот:
Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ за ЦРИПР

Буџет на проектот во денари:
5.518.887,00 за двете страни

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: бизнис каталог

Веб страница: www.jumb-cb.eu/en/project

24. Прекугранична образовна мрежа за деца со посебни потреби2019-05-23T20:01:32+01:00

Име на проектот:
Прекугранична образовна мрежа за деца со посебни потреби

Партнер:
Штип, Кочани, Виница, Пробиштип

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ за ЦРИПР

Буџет на проектот во денари:
17.208.315,00 за двете страни

Реализиран (Да/Не):
Да

Веб страница: www.sinet-bg.eu

23. Изработка на техничка документација за регионален собирен центар за животни (сточен пазар во с. Облешево, општина Чешиново-Облешево)2019-05-23T19:57:13+01:00

Име на проектот:
Изработка на техничка документација за регионален собирен центар за животни (сточен пазар во с. Облешево, општина Чешиново-Облешево)

Партнер:
Чешиново-Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
731.260,00

Реализиран (Да/Не):
Да

22. Подготовка на професорите од средните училишта за вршење на претприемачка едукација I (прва фаза)2019-05-23T19:54:46+01:00

Име на проектот:
Подготовка на професорите од средните училишта за вршење на претприемачка едукација I (прва фаза)

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
922.500,00

Реализиран (Да/Не):
Да

21. Воспоставување на Регионални Акциски Групи во ИПР2019-05-23T19:54:17+01:00

Име на проектот:
Воспоставување на Регионални Акциски Групи во ИПР

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
196.800,00

Реализиран (Да/Не):
Да

20. Заштита на населението во Источниот плански регион од заразни болести преку дезинсекција на возрасни комарци2019-05-23T19:53:27+01:00

Име на проектот:
Заштита на населението во Источниот плански регион од заразни болести преку дезинсекција на возрасни комарци

Партнер:
8 општини од регионот – Штип, Кочани, Пробиштип, Виница, Берово, М.Каменица, Пехчево, Зрновци.

Финансирани од:
8 општини од регионот – Штип, Кочани, Пробиштип, Виница, Берово, М.Каменица, Пехчево, Зрновци.

Буџет на проектот во денари:
1.091.340,00

Реализиран (Да/Не):
Да

19. Превземање технологии, знаења и искуства во собирање,чување, одржување и анализирање на општински и останати јавни податоци-Воспоставување на ГИС во ИПР2019-05-23T19:52:57+01:00

Име на проектот:
Превземање технологии, знаења и искуства во собирање,чување, одржување и анализирање на општински и останати јавни податоци-Воспоставување на ГИС во ИПР

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ЦМСР / Р. Словенија

Буџет на проектот во денари:
12.400.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

18. Промотивен ден на регионот, Ден на градот 19 Декември-Св.Никола, општина Штип2019-05-23T19:52:33+01:00

Име на проектот:
Промотивен ден на регионот, Ден на градот 19 Декември-Св.Никола, општина Штип

Партнер:
Штип

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
300.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да

17. Студија за развој на Ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија2019-05-23T19:52:09+01:00

Име на проектот:
Студија за развој на Ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија

Партнер:
Кочани, Пробиштип, Македонска Каменица

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.206.196,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: студија и флаер

16. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза II (втора)2019-05-23T19:51:31+01:00

Име на проектот:
Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза II (втора)

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.409.701,00

Реализиран (Да/Не):

15. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза I (прва)2019-05-23T19:51:04+01:00

Име на проектот:
Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза I (прва)

Партнер:
Карбинци, Штип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
6.255.370,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаер

14. Студија за формирање на регионален репро центар во подршка на сточарството2019-05-23T19:50:34+01:00

Име на проектот:
Студија за формирање на регионален репро центар во подршка на сточарството

Партнер:
Чешиново-Облешево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
733.450,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: брошура

13. Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст-ЕТНО КУЌА2019-05-23T19:49:45+01:00

Име на проектот:
Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст-ЕТНО КУЌА

Партнер:
Зрновци

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.258.141,00

Реализиран (Да/Не):
Да

12. Регионален Маркетинг-Брошура, мапа, спот2019-05-23T19:49:06+01:00

Име на проектот:
Регионален Маркетинг-Брошура, мапа, спот

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
922.500,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: брошурамапаспот.

11. Поддржување на самовработување на жени и млади2019-05-23T19:48:27+01:00

Име на проектот:
Поддржување на самовработување на жени и млади

Партнер:
Македонска Каменица

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
184.350,00

Реализиран (Да/Не):
Да

10. Интегрирана туристичка понуда долж патеката на железната завеса2019-05-23T19:47:55+01:00

Име на проектот:
Интегрирана туристичка понуда дож патеката на железната завеса

Партнер:
Берово, Пехчево, Делчево, Зрновци

Финансирани од:
ГИЗ-РЕД

Буџет на проектот во денари:
2.259.705,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаери

09. Асфалтирање на патен правец с.Панталеј-с.Рајчани со поврзување со с.Турско Рударе ( I и II фаза)2019-05-23T19:58:08+01:00

Име на проектот:
Асфалтирање на патен правец с.Панталеј-с.Рајчани со поврзување со с.Турско Рударе ( I и II фаза)

Партнер:
Пробиштип, Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
8.533.560,00

Реализиран (Да/Не):
Да

08. Сигнализација и сигналитика на туристичките локалитети во микрорегионот Пијанец-Малеш2019-05-23T19:58:21+01:00

Име на проектот:
Колекторски систем с.Митрашинци, Берово  ( I и II фаза)

Партнер:
Берово, Пехчево, Делчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.151.824,00

Реализиран (Да/Не):

Да

Преземи: брошура

07. Колекторски систем с.Митрашинци, Берово ( I и II фаза)2019-05-23T19:58:32+01:00

Име на проектот:
Колекторски систем с.Митрашинци, Берово  ( I и II фаза)

Партнер:
Берово

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.364.271,00

Реализиран (Да/Не):
Да

06. Физибилити студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка2019-05-23T19:58:54+01:00

Име на проектот:
Физибилити студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка

Партнер:
Македонска каменица

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.425.000,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаер | студија

05. Еко патека за поврзување на с. Лесново општина Пробиштип со с. Панталеј општина Кочани2019-05-23T19:59:28+01:00

Име на проектот:
Еко патека за поврзување на с. Лесново општина Пробиштип со с. Панталеј општина Кочани

Партнер:
Пробиштип, Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.193.429,00

Реализиран (Да/Не):
Да

04. Физибилити Студија со идејни решенија за изградба на мали акумулации во месноста Арамиска чешма2019-05-23T19:59:41+01:00

Име на проектот:
Физибилити Студија со идејни решенија за изградба на мали акумулации во месноста Арамиска чешма

Партнер:
Кочани, Пробиштип

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.163.350,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: Студија | Флаер

03. Студија за одржлив развој на органско земјоделско производство во микрорегионот: Пијанец-Малеш, Осоговски, Плачковички2019-05-23T20:00:02+01:00

Име на проектот:
Студија за одржлив развој на органско земјоделско производство во микрорегионот: Пијанец-Малеш, Осоговски, Плачковички

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.768.540,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземи: флаер | студија

02. Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани)2019-05-23T20:00:13+01:00

Име на проектот:
Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани)

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
2.384.780,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Превземете: флаер | студија

01. Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион2019-05-23T20:00:22+01:00

Име на проектот:
Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион

Партнер:
11 општини од регионот (Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево, Штип)

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.139.880,00

Реализиран (Да/Не):
Да

Преземете: студија и флаер

Споделете на социјалните мрежи:

Go to Top