е-Билтен бр.26- Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион. Преземете го тука.
е-Билтен бр.26 - Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион.