Име на проектот:
„Изработка на Урбанистички планови за села во Источниот плански регион Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево“

Партнери:
Општина Кочани, општина Карбинци, општина Македонска Каменица, општина Зрновци, општина Чешиново-Облешево и општина Пехчево

Финансирани од:
Агенција за финансиска за финасиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и општините Кочани, Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево

Буџет на проектот во денари:
22.886.094,00

Реализиран (Да/Не): 
Да