Добивка на инвеститори

27 03, 2019

Закон за работни односи

2019-03-27T08:59:46+01:0027 март, 2019||

За работни односи меѓу работодавачи кои имаат седиште или престојувалиште во Република Македонија и кај нив вработените работници, кога работата постојано се врши на територијата на Република Македонија, како и [...]

27 03, 2019

Цели на Владата на Република Сееверна Македонија

2019-05-23T21:51:06+01:0027 март, 2019||

Врвен приоритет на Владата на Република Македонија е економскиот напредок на земјата. Министерството за надворешни работи и нејзините дипломатски претставништва, преку економска дипломатија, во секојдневното работење се фокусираат на: [...]

Go to Top