Последни вести

27 Декември, 2017

е-Билтен Заедно за развој, бр.7

13 Декември, 2017

Eднодневна работилница на тема: „Јакнење на капацитетите и значењето на регионалниот развој – воспоставување на кординација помеѓу ЛЕР одделенијата во општините од Источниот плански регион и ЦРИПР“

1 Декември, 2017

е-Билтен Заедно за развој, бр.6

3 Ноември, 2017

е-Билтен Заедно за развој, бр.5

Формулар за регистрација во бизнис инфраструктурата

Индустрија, главни услуги и производи, сертификати, референци

Регистрирај се

Наши соработници