Последни вести

12 Септември, 2017

е-Билтен Заедно за развој, бр.3

11 Август, 2017

е-Билтен Заедно за развој, бр.2

6 Јули, 2017

е-Билтен Заедно за развој, бр.1

14 Јуни, 2017

Започнуваат градежните активности за „Изградба на Регионален Етно парк во с. Зрновци - Фаза I“

Формулар за регистрација во бизнис инфраструктурата

Индустрија, главни услуги и производи, сертификати, референци

Регистрирај се

Наши соработници