Последни вести

3 Ноември, 2017

е-Билтен Заедно за развој, бр.5

27 Октомври, 2017

Втора работилница за изготвување на Регистар на потенцијалите за развој на руралниот туризам во ИПР

6 Октомври, 2017

е-Билтен Заедно за развој, бр.4

05 Октомври, 2017

Работилница за изготвување на Регистар на потенцијалите за развој на руралниот туризам во ИПР

Формулар за регистрација во бизнис инфраструктурата

Индустрија, главни услуги и производи, сертификати, референци

Регистрирај се

Наши соработници